Procedura powstawania planu

Konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są narzucone ustawowo, poprzez zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy przyjęty model jest właściwy? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zależy to od wielu uwarunkowań, np. czy teren opracowania jest zamieszkały czy też nie, ile osób go zamieszkuje, jakie funkcje będą na nim przeważać (przemysłowa, usługowa, mieszkaniowa), jak duża jest powierzchnia takiego opracowania. Niestety ustawa nie może być tak elastyczna, dlatego wskazuje minimalne wymagania, a to od miast czy gmin zależy, czy będą w stanie dostosować się do sytuacji.

W przypadku Józefosławia proces konsultacji społecznych został zmodyfikowany tak, aby dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych i uzyskać jak najwięcej opinii. Należy jednak pamiętać, że konsultacje służą temu, aby znaleźć optymalne dla społeczności, a nie zaspokajać interes poszczególnych jednostek (mieszkańców, przedstawicieli biznesu, administracji itp.). Ważne jest jednak, aby wyjaśnić, dlaczego przyjęte rozwiązanie uważa się za optymalne i zostało ono zaakceptowane.

Jak wygląda taki proces w podstawowych wymaganiach ustawowych oraz jak wygląda, to w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia prezentuje poniższy schemat.