Formularz zgłaszania uwag

Poprzez formularz każdy zainteresowany (mieszkańcy, użytkownicy, pomioty gospodarcze i instytucje) może zgłaszać uwagi dotyczące wyłożonego do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli uważa, że przyjęte ustalenia powinny ulec zmianie.

Aby to zrobić wystarczy wypełnić poniższy formularz, który zostanie przesłany bezpośrednio do jednostki odpowiadającej za konsultacje społeczne i przekazany projektantowi. Można też skorzystać z formularzy, które zamieszczone są w zakładce do pobrania. Później wystarczy dostarczyć je fizycznie do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno bądź przesłać z prywatnej skrzynki mailowej.


Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Dane zgłaszającego


Uwaga dotyczy
Treść oraz uzasadnienie

Czy wyrażasz zgodę na publikację Twojej uwagi na stronie mpzp-jozefoslaw.pl?
 tak nie