Ogólne

Jaki Józefosław? Wspólnie zdecydujmy o przyszłości

Korki, brak chodników, wygodnych ciągów komunikacyjnych, brak przyjaznych przestrzeni publicznych i zieleni na szybko zabudowujących się osiedlach. To  efekt szybkiego rozwoju i nadmiernej urbanizacji.

Z takimi problemami w wielu miejscach zmaga się gmina Piaseczno, a najbardziej jaskrawym  przykładem jest miejscowość Józefosław. Aby te problemy rozwiązać trzeba stosować nie jedno a kilka narzędzi. Jednym z  nich jest program inwestycyjny, Continue reading →

Posted by admin in Ogólne, 0 comments

O przestrzeni Józefosławia

Potrzebę uporządkowania przestrzeni Józefosławia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego potwierdzają wyniki badania ankietowego, które zostało zrealizowane w dniach 3-5 lipca 2014 r. przez studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Z naszego raportu jasno wynika, Continue reading →

Posted by admin in Ogólne, 0 comments

Przestrzenie publiczne Józefoslawia – warsztat

W środę 07 grudnia odbędzie się drugie spotkanie warsztatowe, w ramach procesu konsultacji społecznych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Wsi Józefosław.

Spotkanie to zostanie poświęcone przestrzeniom publicznym. Podczas prac warsztatowych postaramy się wraz z mieszkańcami znaleźć optymalne rozwiązania w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się w sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych Józefosław przy ul. Kameralnej 11 o godz.: 19:00

Serdecznie zapraszamy!

 

Posted by admin in Ogólne, Spotkania, 0 comments

Warsztat poświęcony zagadnieniom komunikacyjnym

W środę 30 listopada rozpoczynamy serię czterech warsztatów, które wchodzą w proces konsultacji społecznych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Wsi Józefosław. Pierwsze spotkanie zostanie poświęcone zagadnieniom komunikacyjnym, podczas prac warsztatowych postaramy się wraz z mieszkańcami znaleźć optymalne rozwiązania w tym zakresie.
Spotkanie odbędzie się w sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych Józefosław przy ul. Kameralnej 11 o godz.: 19:00
Serdecznie zapraszamy!

komunikacja

Posted by admin in Ogólne, Spotkania, 1 comment

Wyłożenie MPZP do publicznego wglądu

Od 21 listopada 2016 do 13 lutego 2017 roku potrwa wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Józefoław. W tym okresie każdy zainteresowany (mieszkańcy, użytkownicy, pomioty gospodarcze i instytucje) może zgłaszać uwagi, jeżeli nie zgadza się z obecnymi zapisami. Udział w procedurze można wziąć na kilka sposobów:

Continue reading →

Posted by admin in Ogólne, Spotkania