Jaki Józefosław? Wspólnie zdecydujmy o przyszłości

Korki, brak chodników, wygodnych ciągów komunikacyjnych, brak przyjaznych przestrzeni publicznych i zieleni na szybko zabudowujących się osiedlach. To  efekt szybkiego rozwoju i nadmiernej urbanizacji.

Z takimi problemami w wielu miejscach zmaga się gmina Piaseczno, a najbardziej jaskrawym  przykładem jest miejscowość Józefosław. Aby te problemy rozwiązać trzeba stosować nie jedno a kilka narzędzi. Jednym z  nich jest program inwestycyjny, czyli budowa wcześniej zaplanowanych szkół i dróg.  Równolegle trzeba zmieniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i planować miejsce pod nowe trakty pieszo-rowerowe, parki, porządkować charakter zabudowy.

– Tylko w ten sposób możemy stopniowo porządkować ład przestrzenny. Jeżeli nie uchwalimy nowego planu to inwestorzy będą budowali nowe bloki według planów obowiązujących.  To właśnie plany są dla nich podstawą realizacji inwestycji i żaden organ administracji publicznej nie może powstrzymać inwestycji zgodnej z tym dokumentem. Pozwolenie na budowę to tylko formalność, którą inwestor skutecznie wyegzekwuje. Gmina nie może planu  unieważnić. Można go tylko zmienić na nowy w ramach długiej, czasem wieloletniej procedury – mów Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza.

Jeżeli chcemy nowych inwestycji w przestrzeni publicznej: ciągów pieszych czy parków, obiektów użyteczności publicznej takich jak centrum kultury to w nowym planie zagospodarowania przestrzennego  trzeba zarezerwować na to miejsce.

– Przedstawiając Państwu projekt w ramach publicznego wyłożenia jesteśmy otwarci na Państwa wnioski i sugestie. Proszę zgłaszać uwagi co do rozwiązań, które wzbudzają Państwa obawy, ale również składać wnioski dotyczące rozwiązań które popieracie lub takich które powinny się w planie znaleźć.  Jeżeli uważacie, że należy zaplanować więcej skwerów to proszę i taki wniosek zgłosić – zachęca wiceburmistrz.

Nikt nie rozwiąże naszych problemów z dnia na dzień. Ale wykorzystujmy dostępne narzędzia i sami  konsekwentnie dbajmy o charakter naszej miejscowości.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
wpDiscuz