O przestrzeni Józefosławia

Potrzebę uporządkowania przestrzeni Józefosławia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego potwierdzają wyniki badania ankietowego, które zostało zrealizowane w dniach 3-5 lipca 2014 r. przez studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Z naszego raportu jasno wynika, że do dwóch podstawowych problemów miejscowości, wymienianych zgodnie niemal przez wszystkich mieszkańców, należą dysfunkcjonalny układ drogowy miejscowości, pozbawiony ciągów pieszych, a także brak ogólnodostępnych przestrzeni publicznych i miejsc spotkań, który doskwiera szczególnie mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej. Niemal połowa badanych opowiedziała się za Józefosławiem wyróżniającym się gęstą siecią dróg i ścieżek wraz z zadbaną zielenią przyuliczną, którymi można by bezpiecznie spacerować bądź jeździć na rowerze. Co trzeci mieszkaniec natomiast chciałby miejscowości przyjaznej dla rodzin z dziećmi, co wymusza doinwestowanie infrastruktury drogowej, społecznej, a także przestrzeni publicznej. W opinii badanych pilnego uporządkowania wymaga też rodzaj i wysokość zabudowy, jej estetyka oraz chaos reklamowy. Z badań jasno wynika, że Józefosław to miejscowość z ogromnym potencjałem, który należy wydobyć, porządkując sposób jego dalszego zagospodarowywania i zapobiegając konfliktom przestrzenno-funkcjonalnym.

 

dr Dorota Mantey

Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
wpDiscuz