Wyłożenie MPZP do publicznego wglądu

Od 21 listopada 2016 do 13 lutego 2017 roku potrwa wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Józefoław. W tym okresie każdy zainteresowany (mieszkańcy, użytkownicy, pomioty gospodarcze i instytucje) może zgłaszać uwagi, jeżeli nie zgadza się z obecnymi zapisami. Udział w procedurze można wziąć na kilka sposobów:

   • Idąc do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, gdzie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. Od 9:00 do 15:00 oraz w środy od 14:00 do 18:00 można zapoznać się z projektami i uzyskać potrzebne informacje na ich temat.
   • Korzystając z informacji zamieszczanych na niniejszej stronie, w tym składając uwagi poprzez dostępny formularz online bądź korzystając z dostępnych druków, które znajdują się w zakładce do poprania.
   • Biorąc udział w dyskusji publicznej, która odbędzie się odbędzie się w sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych Józefosław przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu w dniu 23 listopad 2016 r. (środa) w godzinach : od 19:00 do 22:00
   • Biorąc udział w warsztatach konsultacyjnych

konsultacje-daty