Dowiedz się więcej i weź udział w konsultacjach społecznych

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – opracowywany jest przez prezydenta, burmistrza lub wójta szczegółowo określa warunki i zasady sytuowania zabudowy i sieci infrastruktury technicznej. Jest sporządzany w wersji graficznej (mapa) oraz tekstowej. Informacje, które zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego prezentuje rysunek obok.

Konsultacje MPZP Józefosław

Możesz mieć wpływ na zapisy planu biorąc udział w konsultacjach społecznych, które potrwają od 21 listopada 2016 r. do 13 lutego 2017 r. W konsultacjach może wziąć udział każdy!

Zobacz ustalenia planu na mapie

Mapa ma charakter poglądowy.

Masz uwagi?

ZGŁOŚ UWAGĘ

Uwagi do zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść każdy (m.in.: osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, instytucja) kto uważa, że przyjęte rozwiązania nie leżą w interesie publicznym lub własnym lub zwyczajnie uważa że wymagają one wyjaśnienia lub poprawy. Za pomocą strony mpzp-jozefoslaw.pl można to zrobić w dwojaki sposób, pierwszy korzystając z formularza online którego treść zostanie przesłana bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za to zadanie. Drugim sposobem jest skorzystanie z druków umieszczonych w zakładce pobierz, które można wypełnić elektronicznie lub ręcznie drukując je najpierw. Później wystarczy je wysłać z prywatnej skrzynki mailowej, bądź dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

ZOBACZ UWAGI INNYCH

Zgłaszane uwagi do miejscowych planów zagospodarowania mają charakter jawny, każdy więc może się z nimi zapoznać. Dlaczego warto? Czasami nie dostrzegamy oczywistych spraw, które nas bezpośrednio dotyczą. Uwagi innych zainteresowanych mogą nas nakierować na zapisy, z których nie zdawaliśmy sobie dotychczas sprawy lub interpretowaliśmy je inaczej.

Pobierz

Użyte w planie sformułowania są dla Ciebie nie jasne?